TT METEA, a. s.

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře
Výplata protiplnění oproti předloženým akciím

NAŠE SPOLEČNOST JIŽ PROTIPLNĚNÍ NEVYPLÁCÍ, OBRAŤTE SE, PROSÍM, PŘÍMO NA EMITENTA

Lhůty: 1) řádná lhůta od 15.1.2010 - 14.2.2010
2) ---
3) ---
4) ---

Společnost vznikla rozdělením společnosti Tesla Jihlava, a.s. na:
1. Tesla Jihlava, a.s.
2. MODIA, a.s.
3. TTH Investment, a.s.
4. TT METEA, a.s.

Protiplnění za jednu akcii v nom. hodnotě Kč 11,- činí Kč 16,-