Tylex Letovice, akciová společnost

1) 24.2.2010 proběhla veřejná nedobrovolná dražba nepřevzatých cenných papírů, které akcionáři nepředložili k vyznačení snížené jmenovité hodnoty z 1.000,- na 750,- Kč ani v dodatečné lhůtě, ačkoliv k tomu byli opakovaně vyzváni (na akciích byla dále emitentem vyznačena jmenovitá hodnota 400,- Kč)

Drazebni_vyhlaska_2010_001.pdf Drazebni_vyhlaska_2010_001.pdf (44,65 KB)
Dodatek_k_drazebni_vyhlasce_2010_001.pdf Dodatek_k_drazebni_vyhlasce_2010_001.pdf (29,66 KB)
Údaje z protokolu o provedené dražbě_2010_001.pdf Údaje z protokolu o provedené dražbě_2010_001.pdf (21,87 KB)

2) 24.2.2010 proběhla veřejná nedobrovolná dražba nepřevzatých cenných papírů, které akcionáři nepředložili k vyznačení snížené jmenovité hodnoty z 750,- na 400,- Kč ani v dodatečné lhůtě, ačkoliv k tomu byli opakovaně vyzváni

Drazebni_vyhlaska_2010_002.pdf Drazebni_vyhlaska_2010_002.pdf (44,48 KB)
Dodatek_k_drazebni_vyhlasce_2010_002.pdf Dodatek_k_drazebni_vyhlasce_2010_002.pdf (30,19 KB)
Údaje z protokolu o provedené dražbě_2010_002.pdf Údaje z protokolu o provedené dražbě_2010_002.pdf (21,75 KB)

Znalecký posudek.pdf Znalecký posudek.pdf (4,03 MB)