Úněšovský statek a.s.

Dne 21.12.2017 proběhla veřejná nedobrovolná dražba nepřevzatých listinných akcií společnosti Úněšovský statek a.s., jejichž vlastníci nepředložili původní listinné akcie na majitele k výměně za nově vydané akcie na jméno ani v dodatečné lhůtě, ačkoli k tomu byli opakovaně vyzváni.

Dražební vyhláška Dražební vyhláška
Dopis akcionářům Dopis akcionářům
Znalecký posudek Znalecký posudek
Dodatek dražební vyhlášky Dodatek dražební vyhlášky
Údaje z protokolu o provedené dražbě Údaje z protokolu o provedené dražbě