Unibeton, a.s.

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře
Výplata protiplnění oproti předloženým akciím.

Lhůty:   1) řádná lhůta od 11.2.2007 - 13.3.2007 
                  (informaci uveřejnil v Obchodním věstníku kromě soudu i emitent)
             2) dodatečná lhůta 3.5.2007 - 25.5.2007 
             3) zneplatnění nepředložených akcií 18.9.2007

Akcie přebírá JUDr. Petra Štěpánková, tel. 602 524 788, se kterou je třeba se předem domluvit. Naše společnost následně protiplnění do 30ti dnů vyplatí.


Výše protiplnění byla stanovena následovně:
        *    292 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 300 Kč