Velkovýkrmny Mělník a.s.

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře.
Výplata protiplnění byla ukončena.

Lhůty:    1) řádná lhůta od 30.1.2011 - 1.3.2011
             2) 1. dodatečná lhůta od 2.3.2011 do 18.3.2011
             3) 2. dodatečná lhůta od 13.4.2011 do 16.5.2011
             4) zneplatnění nepředložených akcií 1.6.2011

Výše protiplnění činila 105 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 192 Kč.

Výše protiplnění za akcii v nominální hodnotě 2.252.000 Kč nebyla stanovena, protože ta je ve výlučném vlastnictví společnosti  PROMA Mladá Boleslav, a.s.

 

 Přílohy:

Dopis_akcionarum_1.dodatecna_lhuta.pdf Dopis_akcionarum_1.dodatecna_lhuta.pdf (159,21 KB
Dopis_akcionarum_2.dodatecna_lhuta.pdf Dopis_akcionarum_2.dodatecna_lhuta.pdf (158,90 KB
Dopis_akcionarum_zneplatneni.pdf Dopis_akcionarum_zneplatneni.pdf (111,34 KB)