Velkovýkrmny Zákupy, a. s.

Squeeze out
Přechod vlastnického práva na hlavního akcionáře ZZN Semily, IČ 47452986. Výplata protiplnění probíhá oproti předloženým akciím
Lhůty:   1) řádná lhůta od 5.7.2013 - 4.8.2013                     
             2) dodatečná lhůta od 19.8.2013 do 2.9.2013          
             3)
2. dodatečná lhůta od 12.9.2013 do 26.9.2013          
             4) nepředložené prohlášeny za neplatné 4.12.2013

Výše protiplnění:
*  30 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 350,- Kč .

Výplata protiplnění byla ukončena. Došlo k promlčení nároku.

Dražba
Dne 29.5.2012 proběhla veřejná nedobrovolná dražby nepřevzatých listinných akcií, které si akcionáři nepřevzali ani v dodatečné lhůtě, ačkoliv k tomu byli opakovaně vyzváni.

Dokumenty:  
 Velkovykrmny_Zakupy_znalecky_posudek.pdf
 Velkovykrmny_Zakupy_Drazebni_vyhlaska_2012_005.pdf
 Velkovykrmny_Zakupy_Dodatek_k_drazebni_vyhlasc.pdf
 Velkovykrmny_Zakupy_Udaje_z_protokolu_o_provedene_nedobrovolne_drazbe.pdf

Přeměna podoby zaknihovaných akcií na akcie listinné
Lhůty:  1) řádná lhůta od 25.2.2009 - 27.4.2009            
            2) dodatečná lhůta od 20.1.2010 do 28.2.2010

Výzvy k převzetí akcií:  
 Vyzva_k_prevzeti_akcii_v_radne_lhute.pdf
 Vyzva_k_prevzeti_akcii_v_dodatecne_lhute.pdf