VĚMA Štěpánovice, a. s.

- přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře
- výplata protiplnění oproti předloženým akciím

- lhůty:   1) řádná lhůta od 22.1.2010 - 21.2.2010
             2) dodatečná lhůta od 3.3.2010 do 19.3.2010
             3) 2. dodatečná lhůta od 7.4.2010 do 7.5.2010
             4) 22.6.2010 nepředložené akcie prohlášeny za neplatné

- akcie stále přebíráme
- výše protiplnění za jednu akcii v nom. hod. Kč 725,- činí Kč 233,-

Dopis_akcionarum_1._dodatecna_lhuta.pdf Dopis_akcionarum_1._dodatecna_lhuta.pdf (159,54 KB)
Dopis_akcionarum_2._dodatecna_lhuta.pdf Dopis_akcionarum_2._dodatecna_lhuta.pdf (151,74 KB)
Dopis_akcionarum_zneplatneni_nepredlozenych_akciii.pdf Dopis_akcionarum_zneplatneni_nepredlozenych_akciii.pdf (61,12 KB)