Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

Přeměna podoby listinných akcií na akcie zaknihované

Lhůty pro předložení listinných akcií ve formě "na jméno" a sdělení majetkového účtu vedeného u CDCP:

1. řádná lhůta od 13.6.2018 do 13.8.2018

Řádná lhůta Řádná lhůta