VÚCHZ, a.s.

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře
Výplata protiplnění oproti předloženým akciím.

Lhůty:   1) řádná lhůta od 13.1.2008 - 12.2.2008
                  (informaci uveřejnil v Obchodním věstníku kromě soudu i emitent,
                   který dal akcionářm lhůtu do 29.2.2008)
             2) dodatečná lhůta 5.5.2008 - 30.5.2008
             3) zneplatnění nepředložených akcií 4.8.2008            

Akcie přebírá JUDr. Petra Štěpánková, tel. 602 524 788, se kterou je třeba se předem domluvit. Naše společnost následně protiplnění do 30ti dnů vyplatí.


Výše protiplnění byla stanovena následovně:
        *    295 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 250 Kč