VÚHŽ NEMO a.s.

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře.
Nároky na výplaty protiplnění byly již promlčeny.Lhůty:

1) řádná lhůta od 11.6.2007 - 11.7.2007
2) 1. dodatečná lhůta od 12.7.2007 - 27.7.2007              
3) 2. dodatečná lhůta od 9.8.2007 - 12.9.2007           
4) ---

Výše protiplnění byla stanovena následovně:
        *    132 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 50 Kč

Akcie již nepřebíráme.