ZAS Podchotucí, a. s.

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře.
Výplata protiplnění oproti předloženým akciím.

Lhůty:  1) řádná lhůta od 19.3.2010 - 18.4.2010
            2) dodatečná lhůta od 28.4.2010 do 14.5.2010
            3) 2. dodatečná lhůta od 26.5.2010 do 28.6.2010
            4) zneplatnění nepředložených akcií 5.10.2010

Akcie stále přebíráme
Výše protiplnění činí:
*   2.077,- Kč za jednu akcii o nom. hodnotě   Kč 1.000,-   
* 20.769,- Kč za jednu akcii o nom. hodnotě Kč 10.000,-     

Dokumenty: 
Dopis_akcionarum_radna_lhuta.pdf Dopis_akcionarum_radna_lhuta.pdf (147,48 KB)
Dopis_akcionarum_1.dodatecna_lhuta.pdf Dopis_akcionarum_1.dodatecna_lhuta.pdf (147,59 KB)
Dopis_akcionarum_2.dodatecna_lhuta.pdf Dopis_akcionarum_2.dodatecna_lhuta.pdf (158,07KB)
Dopis_zneplatneni_nepredlozenych_akcii.pdf Dopis_zneplatneni_nepredlozenych_akcii.pdf (155,32 KB)