Zemědělské služby Dynín, a. s.

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře
Výplata protiplnění oproti předloženým akciím

Lhůty:  1) řádná lhůta od 11.6.2010 - 11.7.2010
             2) dodatečná lhůta 12.7.2010 - 28.7.2010 (pouze dopisy akcionářům)
             3) 2.dodatečná lhůta 15.12.2010 - 15.1.2011
             4) zneplatnění nepředložených akcií 21.4.2011


Výše protiplnění byla stanovena následovně:
   *   za každou jednu akcii v nominální hodnotě 1.000,- Kč činí 250,- Kč

Přebírání akcií bylo ukončeno po promlčení nároku na protiplnění.