ZEMOS, a. s.

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře 

Výplata protiplnění probíhala oproti předloženým akciím.

Dne 10.9.2013 byla výplata ukončena. Došlo k promlčení nároku.

Lhůty:   1) řádná lhůta od 22.5.2009 - 21.6.2009
             2) dodatečná lhůta od 8.7.2009 do 22.7.2009
             3) 2. dodatečná lhůta od 30.7.2009 do 13.8.2009
             4) 26.8.2009 nepředložené akcie prohlášeny za neplatné


Výše protiplnění za jednu akcii v nom. hod. 10.000,- Kč činila 6.332,- Kč