ZENZA Znojmo, a.s.

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře

Výplata protiplnění probíhala oproti předloženým akciím.

Dne 29.7.2013 byla výplata ukončena. Došlo k promlčení nároku.

Lhůty: 1) řádná lhůta od 13.9.2006 - 13.10.2006
2) dodatečná lhůta od 19.10.2006 - 2.11.2006
3) druhá dodatečná lhůta od 18.1.2007 - 17.2.2007
4) ---


Výše protiplnění byla stanovena následovně:
* 600,20 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 810 Kč
* 2.204,43 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 2.975 Kč
* 3.704,93 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 5.000 Kč