ZERA, a.s.

Squeeze out

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře.
Výplata protiplnění probíhá oproti předloženým akciím.

Lhůty:
1) řádná lhůta od 14.8.2017 do 14.9.2017
2) dodatečná lhůta od 21.9.2017 do 6.10.2017
3) zneplatnění akcií 2.11.2017
    
Výše protiplnění:

  • za jednu akcii na jméno v nom. hodnotě 1.000,- Kč činí 1.124,- Kč
  • za jednu akcii na jméno v nom. hodnotě 10.000,- Kč činí 11.239,- Kč
  • za jednu akcii na jméno v nom. hodnotě 30.000,- Kč činí 33.718,- Kč