ŽIVA, a. s.

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře.
Výplata protiplnění probíhá oproti předloženým akciím.

Lhůty:  1) řádná lhůta od 4.6.2010 - 4.7.2010
             2) dodatečná lhůta od 5.7.2010 do 21.7.2010
             3) 2. dodatečná lhůta 11.8.2010 - 13.9.2010
             4) zneplatnění nepředložených akcií 26.10.2010

Akcie stále přebíráme
Výše protiplnění byla stanovena následovně:
- za každou jednu akcii v nominální hodnotě 19.600,- Kč činí 3.586,- Kč
- za každou jednu akcii v nominální hodnotě 1.960,- Kč činí 359,- Kč
- za každou jednu akcii v nominální hodnotě 196,- Kč činí 36,- Kč

Dopis_akcionarum_radna_a_1.dodatecna_lhuta.pdf Dopis_akcionarum_radna_a_1.dodatecna_lhuta.pdf (151,19 KB)
Dopis_akcionarum_2.dodatecna_lhuta.pdf Dopis_akcionarum_2.dodatecna_lhuta.pdf (151,59 KB
Dopis_akcionarum_zneplatneni_nepredlozenych_akcii_.pdf Dopis_akcionarum_zneplatneni_nepredlozenych_akcii_.pdf (146,73 KB)