Zlatý klas a.s.

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře
Výplata protiplnění oproti předloženým akciím

Lhůty:   1) řádná lhůta od 6.2.2011 - 8.3.2011
             2) dodatečná lhůta od 14.3.2011 - 31.3.2011
             3) 2. dodatečná lhůta od 4.5.2011-5.6.2011
             4) zneplatnění nepředložených akcií 20.5.2013


Výše protiplnění byla stanovena následovně:
        *    2.350,40 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 8.855 Kč
        *       235 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 855,50 Kč
        *         47 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 177,10 Kč 
        *           4,70 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 17,71 Kč     

Všechny kmenové akcie ve jmenovité hodnotě 110.000 Kč, ve jmenovité hodnotě 169,18 Kč a ve jmenovité hodnotě 2.017.198 Kč jsou ke dni přijetí tohoto usnesení ve vlastnictví společnosti ZENA - zemědělský nákup.

Lhůty:

1.dodatecna_lhuta.pdf 1.dodatečná_lhůta.pdf (28,32 KB)
2.dodatecna_lhuta.pdf 2.dodatečná_lhůta.pdf (28,37 KB)

Výplata protiplnění byla ukončena. Došlo k promlčení nároku.