ZVOS, a. s.

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře
Výplata protiplnění probíhala oproti předloženým akciím.

Dne 10.9.2013 byla výplata ukončena. Došlo k promlčení nároku.

 Lhůty:  1) řádná lhůta od 22.1.2009 - 21.2.2009
           2) dodatečná lhůta od 8.7.2009 do 22.7.2009
           3) 2. dodatečná lhůta od 30.7.2009 do 13.8.2009
           4) 26.8.2009 nepředložené akcie prohlášeny za neplatné


Výše protiplnění za jednu akcii v nom. hod. 10.000,- Kč činila 3.585,- Kč