ZZN Polabí, a.s.

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře
Výplata protiplnění oproti předloženým akciím.

Výplata protiplnění byla ukončena. Došlo k promlčení nároku.

Lhůty:   1) řádná lhůta od 21.8.2009 - 20.9.2009
              2) dodatečná lhůta od 22.9.2009 - 7.10.2009
              3) druhá dodatečná lhůta od 14.10.2009 - 13.11.2009
              4) zneplatnění nepředložených akcií 16.2.2010


Výše protiplnění byla stanovena následovně:
        *    79,80 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 100 Kč