Drobný akcionář

CCF obsluhuje mnoho firemních procesů, které se dotýkají i akcionářů dotčených firem. Zejména se jedná o výměny akcií, dražby nepřevzatých listinných akcií a výplaty výtěžků z dražeb a výplaty protiplnění při vytěsnění (squeeze-out).

Co je:

Pokud jste tedy naše stránky navštívili za účelem získání informací o Vašich akciích, zkuste se prosím podívat do sekce "Běžící projekty". Pokud byste emitenta vašich akcií v sekci nenašli, můžete nás kontaktovat  mailem, případně telefonicky.