Naši lidé

Tomáš Kunčický (1971) 
Předseda představenstva CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.
Corporate Finance Project Manager od roku 1999
Vedoucí oddělení Corporate Finance od roku 2005

V roce 1994 absolvoval VUT Brno, Fakultu elektrotechniky a informatiky. Vzdělání doplnil studiem na MU v Brně, Fakulta ekonomicko-správní. Na kapitálovém trhu působí od roku 1993. Makléřskou licenci MF získal v roce 1997.

Tomáš Kunčický se v rámci činnosti oddělení Corporate Finance specializuje na projektové řízení, přípravu nových produktů, konsolidace majetkových účastí a vyhledávání investičních příležitostí.


Jiří Běhal (1973) 
Místopředseda představenstva CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.
Corporate Finance Project Manager od roku 2000

V roce 1996 absolvoval VUT Brno, Fakultu managementu a ekonomiky, obor Management a ekonomika obchodních organizací.
V roce 2008 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Právo a podnikání.
Na kapitálovém trhu působí od roku 1996. Makléřskou licenci MF získal v roce 1994.

Jiří Běhal se zabývá službami pro klienty oddělení Corporate Finance, jako jsou konsolidace majetkových účastí, akvizice a divestice, přeměny společností, dražby cenných papírů, apod.


Karel Potměšil (1981) Analytik společnosti od roku 2006.

Senior analytik společnosti od roku 2007.

Akademické vzdělání na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, obor Finance.

Karel Potměšil se zabývá pokrýváním sektoru farmaceutického a stavebního/ developerského. V oddělené Corporate Finance má na starosti M&A z oblasti obnovitelných zdrojů a seed capital projekty, finanční analýzu a oceňování.


V případě, že to bude složitost a náročnost zakázky vyžadovat, je CYRRUS CORPORATE FINANCE připraven, po dohodě s klientem, využít práce dalšího analytika, právníka společnosti a externího daňového poradce.