Historie a profil

Stručná historie

  • 2001  - založení týmu corporate finance v rámci CYRRUS, a.s.
  • 2007 - rozhodnutí o vyčlenění činnosti do samostatného obchodníka s cennými papíry, založení SPV.
  • 2009 - získání licence obchodníka s cennými papíry v plném rozsahu od ČNB, navýšení základního kapitálu společnosti na 4 miliony korun.

Profil

CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (CCF) je součástí zavedené finanční skupiny CYRRUS. Společnost obdržela v roce 2009 licenci České národní banky k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry. Má oprávnění k poskytování všech investičních služeb dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Vznik společnosti je reakcí na rychle rostoucí počet projektů v oblasti corporate finance v rámci skupiny a s tím související snahu efektivněji se věnovat korporátním projektům. Tým tvořící společnost CCF se problematice firemních financí věnuje již několik let (viz historie výše), a má tak v dané oblasti bohaté zkušenosti a reference.

CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. je držitelkou samostatné licence České národní banky k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry. Licence opravňuje společnost k poskytování všech investičních služeb dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Hlavní činností tohoto licencovaného subjektu je zejména firemní poradenství, strukturování transakcí, akvizice, divestice, přeměny podoby akcií, dražby, squeeze out, oceňovací služby, příprava společností na IPO ve střední Evropě či tvorba sektorových analýz.

S téměř 13% podílem na celkovém počtu vytěsnění je tak skupina CYRRUS jasným lídrem na trhu, kdy na dalších místech jsou obchodníci s menším podílem než 6 %. 

Tým společnosti nyní pracuje na několika projektech z oblasti obnovitelných zdrojů, lehkého průmyslu, strojírenství, potravinářství či vědy a výzkumu. Zároveň pořádá řadu dražeb cenných papírů a podílí se i na přípravě IPO na varšavské burze NewConnect a londýnském AIM.

Od roku 2011 je členem skupiny společnost CYRRUS ADVISORY, a.s., která se věnuje grantovému poradenství a službám spojeným  s implementací projektů.

Specializujeme se také na zaknihování akcií.


Zaknihování akcií