Analýzy a oceňování podniků

logo009.jpg ČEPS, a.s. - ocenění, analýza odvětví TSO
logo010.jpg Self inflating tires - ocenění společnosti
logo011.jpg STORY DESIGN, a.s. - Ocenění společnosti
logo012.jpg GIP, a.s. - Ocenění společnosti
logo013.jpg HIC, a.s. - Ocenění společnosti
logo014.jpg VÚHŽ NEMO, a.s. – ocenění společnosti
logo015.gif WALTER, a.s – ocenění akcií pro účely veřejné dražby
logo016.jpg AGROPOL GROUP, a.s. - Oceňování dceřiných společností (uplatnění práva výkupu dle § 183i)