Řešení anonymních akcií

Zákon (o obchodních společnostech a družstvech) od 1. 1. 2014 změní všechny listinné akcie ve formě na majitele na formu na jméno! Víte, jak tuto situaci řešit?

U akcií rozlišujeme:

 • podobu (listinná – na papíře, zaknihovaná – v elektronické evidenci vedené licencovanou osobou) a
 • formu (na majitele/držitele, na jméno/řad – zde je na akcii napsáno, komu patří.)
 • druh (kmenové, prioritní, s jinými právy)
 • novinka od roku 2014 - se jmenovitou hodnotou a kusové

Zákon nově zakazuje pouze jedinou kombinaci: listinné na majitele – to jsou totiž ty pravé, tuze zlé anonymní akcie… (http://www.akcienamajitele.cz/)

Po 1. 1. 2014 je tedy možno mít akcie s těmito vlastnostmi:

Imobilizace znamená, že licencovaná osoba (schovatel) uloží akcie do svého trezoru do tzv. „hromadné úschovy“ (POZOR – je to zcela zásadní rozdíl oproti běžné samostatné úschově na žádost vlastníka akcie) a tyto akcie už nikdy neuvidí svého akcionáře. Místo toho schovatel vydá elektronickou zrcadlovou „kopii“ akcií a vede všem akcionářům účty a na nich elektronické akcie. Jde tedy fakticky o variaci na zaknihované akcie.

Jediný rozdíl mezi zaknihovanými na majitele a imobilizovanými (listinnými v trezoru) na majitele je tak v osobě, která vede evidenci. Zaknihované akcie vede v evidenci zákonem daný Centrální depozitář cenných papírů, a.s., imobilizované akcie pak jiný soukromý licencovaný subjekt (obchodník s cp nebo banka s licencí ČNB). Práva a povinnosti osob vedoucích evidenci jsou stejná, musí řešit dotazy státních orgánů, podávat hlášení o majetku klientů  apod.

Společnost může zákon předběhnout a zvolit na valné hromadě jednu z povolených variant a příslušně upravit své stanovy. Pokud to neudělá, tak se listinné akcie na majitele a příslušná část stanov „ze zákona“ změní k 1. 1. 2014 tak, že z listinných akcií na majitele se stanou listinné akcie na jméno.

V této souvislosti je pak představenstvo povinno nejpozději do konce března vyzvat akcionáře, aby si akcie přišli vyměnit.

Co vám nabízíme:

 • Poradenství při volbě změny akcií a příslušnou úpravu stanov, včetně  technických detailů, jako hromadné listiny apod.
 • Vedení procesu tak, aby společnost nemusela sama řešit související informační povinnosti.
 • Můžeme řídit valnou hromadu, podat zápis do obchodního rejstříku.
 • Fyzickou obsluhu vyznačení změn na akcii, případné výměny akcií – to může být důležité, pokud má vaše společnost větší počet akcionářů.
 • Tisk listinných akcií, případně zaknihování v CDCP.
 • Případnou dražbu nových akcií, které si akcionáři nepřevzali a oproti nim nevrátili staré akcie (povinnost tuto dražbu  učinit ukládá zákon, provádět ji může pouze licencovaný obchodník s cennými papíry – CCF tuto licenci samozřejmě má).
 • Komplexní návrh změny stanov – uvedení do souladu se změnou zákonů (o korporacích, živnostenský zákon, nový občanský zákoník). 
 • Bonus: Umíme pro vás využít procesu výměny akcií ke koncentraci vlastnictví.

Pokud chcete vědět víc, objednejte si nezávaznou konzultaci zdarma!

Kontaktujte nás

Jméno*

E-mail*

Telefon

Text zprávy*

2+3=?*

*) označená pole jsou povinná