Emise akcií (IPO) a dluhopisů

Rádi Vám pomůžeme s emisí  dluhopisů nebo akcií.

Emise dluhopisů

Dluhopisy mohou být zajímavou alternativou ke klasickým úvěrům a půjčkám. Aktuálně však (do konce roku 2012) lze také využít podstatné výhody plynoucí z platného znění zákona o dani z příjmů. Konstrukce se často popisu jako "Korunové dluhopisy".

Podmínky pro uznání úroků z dluhopisu jako náklad (u emitenta):

  • Přiměřenost úrokové sazby
  • Test nízké kapitalizace
    zjednodušeně řečeno, suma všech půjček včetně dluhopisů mezi spojenými osobami nesní přesáhnout 4-násobek vlastního kapitálu Emitenta.


Emise akcií 

Díky vstupu na burzu se akcie společnosti začnou obchodovat na kapitálovém trhu. Motivy mohou být různé, nejčastěji jimi bývají získání finančních prostředků pro nové projekty nebo prodej části společnosti původními majiteli. Některé emise byly uskutečněny z reklamních a prestižních důvodů. Výhodou takto získaného kapitálu je skutečnost, že zůstane ve společnosti na dobu neurčitou a nenese s sebou další náklady (úroky).

Pro investory je u takové investice lákavá transparentnost a likvidita.

Skupina CYRRUS umožňuje fi rmám vstoupit na burzy v Praze a Varšavě.

Burza cenných papírů Praha nabízí zejména zajímavý hlavní trh, na kterém se kotuje relativně menší množství společností. Každé nové emisi je tak věnována značná mediální pozornost a ze strany investorů o ni bývá zpravidla vysoký zájem. Obecně se dá vstup na český trh doporučit středním a větším společnostem.

V posledních letech výrazně vzrostl v rámci středoevropského regionu význam polské burzy cenných papírů. V Polsku je možné vstupovat nejen na hlavní burzovní trh, ale i na méně regulovaný trh NewConnect, na kterém je celá řada informačních povinností ze strany obchodovaných společností snížena na minimum. Tento trh nabízí zejména menším fi rmám poměrně jednoduchou cestu k získání kapitálu.

Oblíbenou variantou je postupný vícestupňový vstup na trh, kdy společnost ve fázi „start-upu“ emituje akcie na NewConnect a v další fázi po získání historie pokračuje ve větších emisích na regulovanějších segmentech burzy.

Vedle akciových emisí je možné získat kapitál i prostřednictvím dluhového fi nancování. V takovém případě vám poskytneme kompletní servis při vydávání emisí podnikových dluhopisů.