Ocenění a analýzy

Důležitou součástí nejen akvizičních služeb je analytický servis.

Společný tým skupiny CYRRUS podporuje poskytování služeb klientům ve dvou oblastech. První z nich představuje denní analytickou podporu pro obchodující klienty CYRRUS, a.s., tvorbu fi remního názoru na obchodované akciové tituly a tvorbu sektorových analýz. Druhou je spolupráce na projektech CCF, zejména se jedná o oceňování při akvizicích a prodejích podniků. Velmi poptávané jsou také zakázkové analýzy na samostatné projekty.

Naši analytici provádí ocenění na základě více metod pro zajištění co nejmenší statistické odchylky. V rámci ocenění probíhá i komparativní analýza s dalšími fi rmami z oboru na trzích v Evropě a USA. Vedle určení vnitřní hodnoty společnosti máme také zkušenosti s určením potenciálních slabých míst v hospodaření oceňované firmy.

Analytici skupiny CYRRUS přispívají do největších médií v ČR a pokrývají všechny středoevropské trhy. Oproti konkurenci jsme schopni nabídnout zajímavou cenovou politiku.