Optimalizace vlastnické struktury

Veřejný návrh: pokud potřebujete svůj podíl v cílové společnosti navýšit, je možné použít institut veřejného návrhu. Při realizaci veřejného návrhu je potřeba dodržovat požadavky zákona, jedná se zejména o písemnou podobu úkonů, minimální a maximální dobu závaznosti apod. Samostatnou kapitolou jsou povinné nabídky převzetí při dosažení významných podílů ve společnostech, jejichž akcie jsou kotované na ofi ciálních trzích. 

Šeková metoda: Na základě zkušeností s běžnými formami vypořádání „odkupů“ jsme vyvinuli unikátní „šekovou metodu“. Svou jednoduchostí, srozumitelností a nízkými nároky na aktivní kroky ze strany potenciálních prodejců je tato metoda velmi komfortní, a to jak pro navrhovatele, tak pro prodejce. Historická úspěšnost „šekové metody“ se pohybuje mezi 50 až 75 procenty z oslovených akcionářů.

Vytěsnění: v procesech práva výkupu (obchodní zákoník) a převzetí jmění (zákon o přeměnách obchodních společností a družstev) jsme schopni zajistit obsluhu přípravy i vypořádání. Vypořádání je nutné provádět prostřednictvím obchodníka s cennými papíry (nebo banky).