Přeměny společností

Fúze: Motivem těchto operací bývá nejčastěji zjednodušení organizačních struktur a řízení společností, často však přináší zajímavé synergické efekty v podnikání a může znamenat i daňovou optimalizaci.

Rozdělení: Rozdělení je opačným procesem k fúzi. Může dojít k založení dvou a více nových společností, nebo se mohou nástupnické části s pojit s jinými subjekty (rozdělení sloučením). Procesní stránka rozdělení je velmi podobná fúzi.

Odštěpení: V této variantě rozdělení původní společnost zůstává, pouze ze sebe vyděluje část podniku do nové firmy. Vzniká tak sesterská, nikoli dceřiná společnost. Vhodné řešení např. při vypořádání společníků.