Výměna akcií

Proč dochází k výměně akcií?

Každá akcie má několik vlastností, mimo jiné rozlišujeme:

- formu, může být na jméno (jméno vlastníka je na akcii napsáno), nebo na majitele/doručitele, v tom případě je akcie anonymní - podobně jako bankovky

- podobu, která může být zaknihovaná nebo listinná. Zaknihované akcie existují v podobném režimu jako peníze v bance, je to pouze záznam v počítačové databázi. Listinné akcie jsou vytištěny na papíře, a to buď jako jednotlivé nebo jako hromadné listiny. Hromadné listiny lze samozřejmě "rozměnit" na jednotlivé akcie, je-li to potřeba.

K výměně akcií dochází proto, že se nějaká vlastnost akcie změní a stará akcie již neodpovídají faktickému stavu. Výměna může být nutná také při fúzi nebo rozdělení společnosti.

Nějčastěji jsou výměny vyvolány změnou na listinnou podobu. Společnosti ke změně přistupují zejména proto, že vedení zaknihovaných akcií v CDCP je poměrně nákladné i pro společnost, i pro akcionáře a převody zaknihovaných akcií se neobejdou bez účasti obchodníka, což přináší další poplatky.

Pokud společnost přistoupí k výměně, je akcionář povinen staré listinné akcie vrátit (zaknihované budou zrušeny bez potřeby akcionáře) a převzít si nové listinné akcie.

K převzetí akcií zákon stanovuje řádnou a dodatečnou lhůtu. Obvykle v praxi po domluvě je možné akcie převzít i mimo lhůty, pokud tomu nebrání technické okolnosti.

Akcie, které si akcionář nepřevezme, je společnost povinna ze zákona prodat ve veřejné dražbě. Veřejné dražby cenných papírů může provádět pouze obchodník se schváleným dražebním řádem (např. naše společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.)