Vytěsnění (squeeze-out), převzetí jmění

Pokud hlavní akcionář získá podíl ve společnosti větší než 90%, může inciovat procesy vytěsnění nebo převzetí jmění. V těchto procesech dochází k tomu, že ostatní akcionáři jsou (i proti své vůli) ze společnosti vyplaceni a hlavní akcionář se stane jediným vlastníkem.

Výše protiplnění musí být přiměřená hodnotě podílů vytěsňovaných akcionářů a jeho výše může být předmětem soudního sporu.

V okamžiku přechodu vlastnictví akcií na hlavního akcionáře se stává jediným vlastníkem společnosti i tehdy, pokud mu ostatní akcionáři fyzické akcie nevydají. V tom případě jsou nepředané akcie prohlášeny za neplatné a hlavní akcionář dostane od splečnosti akcie nové.

Podle dosud užívané praxe (judikatura prozatím není) se nárok vytěsněných akcionářů na protiplnění považuje za pohledávku, která se po 4 letech promlčuje. Proto je potřeba dění při vytěsnění sledovat a o svůj nárok se včas přihlásit.