Aktuality

03. 06. 2015

Elekronické veřejné dražby

provádění veřejných dražeb elektronickou formou šetří čas a náklady všem zúčastněným, jak účastníkům, tak navrhovateli. Tato úspora je zásadní zejména u menších dražeb, kdy provedení dražby...

06. 01. 2014

Fotovoltaiky (FVE), bioplyn a všechny POZE - povinné zaknihované akcie!

Víte že novela zákona 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie nařizuje všem výrobcům energie, kteří pobírají podporu a zároveň mají právní formu tuzemské akciové společnosti (týká se i...

všechny aktuality

Cyrrus Corporate Finance

Má oprávnění k poskytování všech investičních služeb dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

S téměř 13% podílem na celkovém počtu vytěsnění jsme jasným lídrem na trhu, kdy na dalších místech jsou obchodníci s menším podílem než 6 %.

Tým společnosti nyní pracuje na několika projektech z oblasti obnovitelných zdrojů, lehkého průmyslu, strojírenství, potravinářství či vědy a výzkumu.

Za 7 let své existence jsme pomohli mnoha významným společnostem na českém trhu.