Stavební podnik Žďár nad Sázavou a.s. v likvidaci

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře
Výplata protiplnění oproti předloženým akciím

Lhůty:   1) řádná lhůta od 17.5.2008 - 17.6.2008
                  (informaci uveřejnil v Obchodním věstníku kromě soudu i emitent)
             2) dodatečná lhůta 21.7.2008 - 29.8.2008 
             3) zneplatnění nepředložených akcií 11.11.2008

Akcie přebírá JUDr. Petra Štěpánková, tel. 602 524 788, se kterou je třeba se předem domluvit. Naše společnost následně protiplnění do 30ti dnů vyplatí.

Výše protiplnění byla stanovena následovně:
        *    435 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 450 Kč