TTH Investment, a.s.

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře
Výplata protiplnění byla ukončena.

Lhůty:  1) řádná lhůta od 30.7.2011 - 29.8.2011
  2) ---
  3) ---
  4) ---

Společnost vznikla rozdělením společnosti Tesla Jihlava, a.s. na:
1. Tesla Jihlava, a.s.
2. MODIA, a.s.
3. TTH Investment, a.s.
4. TT METEA, a.s.

Protiplnění za jednu akcii v nom. hodnotě Kč 127,- činila Kč 46,-