AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře
Výplata protiplnění oproti předloženým akciím

Lhůty:   1) řádná lhůta od 17.6.2007 - 17.7.2007
                  (informaci uveřejnil v Obchodním věstníku kromě soudu i emitent)
             2) dodatečná lhůta 17.9.2007 - 12.10.2007 
             3) zneplatnění nepředložených akcií 9.11.2007

Výše protiplnění byla stanovena následovně:
        *    788 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč

Předání akcií probíhalo po předchozí domluvě s JUDr. Petrou Štěpánkovou, tel. 602 524 788. Protiplnění bylo vyplaceno do 30ti dnů od předání.

Naše společnost již protiplnění nevyplácí.

Jsme nejen konzultanti,
problémy řešíme za Vás od A do Z!

Pomohli jsme už stovkám společností s akvizicemi, vlastnickou strukturou nebo dražbou akcií. Neznáme problémy, vše je řešitelné.

Setkejme se.

* Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení poptávky. Více informací o zpracování osobních údajů najdete zde.