Koncentrace

Koncentrace vlastnictví

Vlivem kuponové privatizace a transformace privatizovaných zemědělských družstev na akciové společnosti existují stále v České republice stovky akciových společností s širokou akcionářskou strukturou. Drtivá většina těchto společností své akcie neobchoduje na burze a pro své akcionáře není tradiční likvidní investicí jako v případě těch likvidních, kotovaných na burze.

Tato situace vede rozhodujícího vlastníka k úvahám o optimalizaci akcionářské struktury, jejíž potřeba může být také vyvolána z důvodu:

Posílení pozice za účelem získání většího rozsahu akcionářských práv.

Doplnění neúplné akcionářské struktury z důvodu nevyměněných listinných akcií na majitele (znesnadňuje čerpání dotací a podpor, výplatu dividend).

Zjednodušení správy a řízení společnosti.

Nástroje pro optimalizaci akcionářské struktury

Veřejný návrh smlouvy o koupi akcií

Veřejným návrhem se majoritní vlastník obrací na ostatní akcionáře s nabídkou na odkoupení jejich akcií. Při realizaci veřejného návrhu je potřeba dodržovat požadavky zákona, jedná se zejména o písemnou podobu úkonů, minimální a maximální dobu závaznosti apod.

V případě oslovení velkého množství akcionářů je proces administrativně náročný a zvláštní pozornost je nutné věnovat vypořádání převodů akcií uzavřených na základě veřejného návrhu. Když k této službě, přidáme naše zkušenosti, úspěch je zaručen.

Vytěsnění akcionářů

V případech, kdy akcionář dosáhne 90% podílu na společnosti, může využít práva na to být jediným akcionářem ve společnosti. Proces vytěsnění akcionářů probíhá formou nuceného odkupu cenných papírů (squeeze out) nebo převzetím jmění jediným akcionářem.

Dosud jsme realizovali 133 vytěsnění akcionářů s celkovou výši vyplaceného protiplnění akcionářů přesahující miliardu korun.

Povinný veřejný návrh smlouvy

Specifický případ veřejného návrhu smlouvy vzniká u akcií obchodovaných na regulovaném trhu (burze). V případě, že jeden z akcionářů dosáhne významných podílů a tím akcionářských práv, vzniká mu povinnost učinit veřejný návrh ostatním akcionářům.

Ve všech případech je proces administrativně i právně náročný a zvláštní pozornost je nutné věnovat bezchybnému vypořádání transakcí. Když k realizaci těchto kroků přidáme naše zkušenosti, úspěch je zaručen.

Prokonzultujte s námi optimalizaci vlastnické struktury

Pomohli jsme už stovkám společností s akvizicemi, vlastnickou strukturou nebo dražbou akcií. Neznáme problémy, vše je řešitelné.

Setkejme se.

* Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení poptávky. Více informací o zpracování osobních údajů najdete zde.