O nás

CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (CCF) je součástí zavedené finanční skupiny CYRRUS. Společnost obdržela v roce 2009 licenci České národní banky k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry. Má oprávnění k poskytování všech investičních služeb dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Vznik společnosti je reakcí na rychle rostoucí počet projektů v oblasti corporate finance v rámci skupiny a s tím související snahu efektivněji se věnovat korporátním projektům. Tým tvořící společnost CCF se problematice firemních financí věnuje již několik let (viz historie výše), a má tak v dané oblasti bohaté zkušenosti a reference.

CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. je držitelkou samostatné licence České národní banky k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry. Licence opravňuje společnost k poskytování všech investičních služeb dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Hlavní činností tohoto licencovaného subjektu je zejména firemní poradenství, strukturování transakcí, akvizice, divestice, přeměny podoby akcií, dražby, squeeze out, oceňovací služby, příprava společností na IPO ve střední Evropě či tvorba sektorových analýz.

S téměř 13% podílem na celkovém počtu vytěsnění je tak skupina CYRRUS jasným lídrem na trhu, kdy na dalších místech jsou obchodníci s menším podílem než 6 %.

Náš tým

Tomáš Kunčický

Tomáš Kunčický

Předseda představenstva

Jiří Běhal

Jiří Běhal

Místopředseda představenstva

Karel Potměšil

Karel Potměšil

Analytik

Historie společnosti

2001

Založení týmu corporate finance v rámci CYRRUS, a.s.

2007

Rozhodnutí o vyčlenění činnosti do samostatného obchodníka s cennými papíry, založení SPV.

2009

Získání licence obchodníka s cennými papíry v plném rozsahu od ČNB, navýšení základního kapitálu společnosti na 4 miliony korun.

2020

Současnost.