O nás

CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (CCF) vznikla jako součást zavedené finanční skupiny CYRRUS. V současné době je však plně infrastrukturně samostatná a i majetkově od původní skupiny oddělená. 
Společnost obdržela již v roce 2009 licenci České národní banky k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry. Má oprávnění k poskytování téměř všech investičních služeb dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Vznik společnosti byl reakcí na rychle rostoucí počet projektů v oblasti corporate finance v rámci skupiny a s tím související snahu efektivněji se věnovat korporátním projektům. Tým tvořící společnost CCF se problematice firemních financí věnuje již desítky let (viz historie výše), a má tak v dané oblasti bohaté zkušenosti a reference.

CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. je držitelkou samostatné licence České národní banky k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry. Licence opravňuje společnost k poskytování téměř všech investičních služeb dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Hlavní činností tohoto licencovaného subjektu je zejména firemní poradenství, koncentrace vlastnictví, strukturování transakcí, akvizice, divestice, přeměny podoby akcií, dražby, nucené přechody akcií/vytěsnění - "squeeze-out", oceňovací služby, příprava společností na IPO ve střední Evropě či tvorba sektorových analýz.

S téměř 13% podílem na celkovém počtu vytěsnění je tak skupina CYRRUS jasným lídrem na trhu, kdy na dalších místech jsou obchodníci s menším podílem než 6 %.

Náš tým

Tomáš Kunčický

Tomáš Kunčický

Předseda představenstva

Jiří Běhal

Jiří Běhal

Místopředseda představenstva

Karel Potměšil

Karel Potměšil

Analytik

Historie společnosti

2001

Založení týmu corporate finance v rámci CYRRUS, a.s.

2007

Rozhodnutí o vyčlenění činnosti do samostatného obchodníka s cennými papíry, založení SPV.

2009

Získání licence obchodníka s cennými papíry v plném rozsahu od ČNB, navýšení základního kapitálu společnosti na 4 miliony korun.

2024

Současnost.