Čedok a.s.

Přechod vlastnického práva ke všem akciím na hlavního akcionáře.

Akcionářům, kteří vlastnili akcie na jméno v zaknihované podobě bylo protiplnění vyplaceno na bankovní účet akcionáře, který byl uveden v seznamu akcionářů evidovaném u CDCP.
Akcionářům, kteří vlastnili 1 ks akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 815 Kč s pořadovým č. 361897, která byla prohlášena za neplatnou, bylo protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů vlastnící původní akcie na jméno v listinné podobě.
Akcionářům, kteří neprovedli výměnu akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 815 Kč bylo protiplnění vypláceno oproti předložení těchto listinných akcií. 


Lhůty:
1) řádná lhůta 13.1.2018 - 13.2.2018
2) datum promlčení nároku na výplatu protiplnění: 12.1.2021

Výše protiplnění:
za jednu akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 815,- Kč činí 790,- Kč

 

Naše společnost již listinné akcie nepřebírá a protiplnění nevyplácí.
V případě dotazů se prosím obraťte přímo na hlavního akcionáře.

Jsme nejen konzultanti,
problémy řešíme za Vás od A do Z!

Pomohli jsme už stovkám společností s akvizicemi, vlastnickou strukturou nebo dražbou akcií. Neznáme problémy, vše je řešitelné.

Setkejme se.

* Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení poptávky. Více informací o zpracování osobních údajů najdete zde.