EKOFOND a.s. v likvidaci

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře, ke kterému došlo dne 19.5.2007.

Emitent vyzval prostřednictvím Obchodního věstníku dne 27.6.2007 akcionáře, aby naší společnosti sdělili nejpozději do 3.7.2007 bankovní spojení pro výplatu protiplnění. Akcionářům, kteří tak neučinili, bylo protiplnění zasláno poštovními poukázkázkami na adresy vedené ve výpisu z registru emitententa k rozhodnému dni a to po odečtení poštovného.

Výše protiplnění byla stanovena následovně:
        *    56 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 40 Kč

 

Naše společnost od 29.6.2021 protiplnění nevyplácí.

Jsme nejen konzultanti,
problémy řešíme za Vás od A do Z!

Pomohli jsme už stovkám společností s akvizicemi, vlastnickou strukturou nebo dražbou akcií. Neznáme problémy, vše je řešitelné.

Setkejme se.

* Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení poptávky. Více informací o zpracování osobních údajů najdete zde.