Blog

Elekronické veřejné dražby cenných papírů


Provádění veřejných dražeb elektronickou formou šetří čas a náklady všem zúčastněným, jak účastníkům, tak navrhovateli. Tato úspora je zásadní zejména u menších dražeb, kdy provedení dražby klasickou fyzickou aukcí, vzhledem k nepoměru hodnoty předmětu dražby a předpokládaného výtěžku k nákladům dražby, by nebylo možné.

Jedinou důležitou podmínkou účasti v elektronické dražbě je kvalitní a hlavně stabilní připojení do internetu.

Dalo by se tedy ve zkratce říci, že fyzická licitace je více pod kontrolou a není závislá na komunikačních technologiích, elektronická šetří náklady a čas, odpadá cestování do místa dražby.

Aukční systém, který pro elektronické dražby používá společnost CCF, je podobný fyzické aukci, včetně varování účastníků dražby o blížící se příklepu. S každým podáním se konec dražby odsouvá o 5 minut a zákonná varování se opakují - nehrozí spekulativní vydražení "v poslední sekundě".

CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. spolupracuje s dražebním portálem www.prodejdrazbou.cz


Jsme nejen konzultanti,
problémy řešíme za Vás od A do Z!

Pomohli jsme už stovkám společností s akvizicemi, vlastnickou strukturou nebo dražbou akcií. Neznáme problémy, vše je řešitelné.

Setkejme se.

* Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení poptávky. Více informací o zpracování osobních údajů najdete zde.