Blog

Elektronické dražby akcií se osvědčily


Od roku 2015 provádíme dobrovolné i nedobrovolné dražby i elektronicky a jejich využití vzhledem k aktuální situaci roste. Pojďme se na ně podívat.

Naším původním záměrem bylo snížit náklady a pracnost realizace dražby,  abychom mohli vyjít vstříc zájemcům o menší prodeje , u kterých by náklady fyzické dražby byly neúměrné očekávanému výnosu. Původní záměr se naplnil a navíc k menším dražbám přibyly i ty velké a největší.

Důvodem je současná epidemiologická situace. Zatímco účast na tradičních dražbách v dražební místnosti může být omezena epidemiologickými opatřeními, co se týče počtu shromážděných osob nebo příjezdu na místo konání, u elektronické dražby tato komplikace odpadá.

Zatímco dříve byla elektronická dražba výjimkou, od poloviny roku 2020 však všechny naše dražby proběhly na internetu. Elektronicky jsme úspěšně provedli dražby s cenou dosaženou vydražením v jednotkách desítek tisíc korun, ale i 100 mil. Kč.

Počet realizovaných elektronických dražeb

29

  Nedobrovolných

21

  Dobrovolných

8

Celková suma cen dosažených vydražením

194 244 779 Kč

 

Naše dražby realizujeme na portále prodej-drazbou.cz, který splňuje podmínky pro provádění elektronických dražeb podle zákona č. 20/2000 Sb., o veřejných dražbách a také navazující prováděcí vyhlášky. Účastníci dražeb se zaregistrují na tomto portále, kde se pak přihlásí do konkrétní dražby, kterou jsme vyhlásili. Po složení dražební jistoty jsou  aktivováni do dražby. Dražit pak mohou z kteréhokoliv místa na světě, ze kterého se mohou  přihlásit  na dražební portál.

Výhody elektronických dražeb

  • nižší fixní náklady na organizaci dražby pro navrhovatele dražby
  • menší časová náročnost a (nulové) náklady na dopravu do místa konání pro účastníky dražby
  • komfort pro účastníky dražby v podobě vlastní kanceláře nebo domova
  • naprostá vzájemná anonymita účastníků (u tradiční dražby mají účastníci o sobě přehled v sále)
  • organizace není dotčena epidemiologickými opatřeními

Ze zákona může dražby cenných papírů provádět jen obchodník s cennými papíry. Elektronické dražby jsou vhodné jak pro organizaci nedobrovolných dražeb, tak těch dobrovolných na návrh správce konkurzní podstaty, insolvenčního správce, likvidátora nebo exekutora, případně soudního komisaře při řešení dědictví. Dobrovolnou dražbu svých cenných papírů může navrhnout kterýkoli vlastník.

Prodej formou dražby se tedy nabízí také pro vlastníky větších podílů v akciových společnostech, dražba  jim umožní prodat akcie nejvyšší nabídce za tržní cenu. Minimální cenu si navrhovatel může zvolit a prémii nad tuto cenu už vytvoří souboj investorů. Zájemcům o tento způsob zpeněžení  můžeme zajistit  i patřičnou propagaci dražby mezi důležitými hráči na kapitálovém trhu nebo možnými relevantními zájemci (dodavatelé, odběratelé, konkurence)  z podnikatelského okolí jejich společnosti.

Rádi pro Vás zdarma (a pro Vás nezávazně) připravíme nabídku a kalkulaci dražby akcií.


Jsme nejen konzultanti,
problémy řešíme za Vás od A do Z!

Pomohli jsme už stovkám společností s akvizicemi, vlastnickou strukturou nebo dražbou akcií. Neznáme problémy, vše je řešitelné.

Setkejme se.

* Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení poptávky. Více informací o zpracování osobních údajů najdete zde.