GEOtest, a.s.

Přeměna podoby listinných akcií na akcie zaknihované

Lhůty pro předání akcií a sdělení majetkového účtu vedeného u CDCP:

  1. řádná lhůta od 15.11.2016 do 15.1.2017
  2. dodatečná lhůta od 31.1.2017 do 3.3.2017          

 
 
             

Dražba akcií
Dne 28.3.2013 proběhla veřejná nedobrovolná dražby nepřevzatých listinnýc akcií,  akcionáři nepředložili k výměně při změně formy akcií ani v dodatečné lhůtě, ačkoli k  tomu byli opakovaně vyzváni.
 
 
 
 

Představenstvo společnosti tímto vyzývá akcionáře společnosti, aby předložili své akcie znějící na majitele ve lhůtě od 2.9.2013 do 16.12.2013 u obchodníka s cennými papíry  CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ: 27758419, a to v pracovních dnech (mimo pátek) v době od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod., aby jim mohl být vyplacen příslušný výtěžek z dražby. 

 


Změna formy akcií na jméno 
Dne 18.6.2012 proběhla valná hromada, která rozhodla o změně formy akcií na jméno.
Lhůty k výměně akcií: 1) řádná lhůta od 25.7.2012 do 26.9.2012
                                   2) dodatečná lhůta od 27.9.2012 do 29.10.2012

Výzvy:
 
 

Dražba akcií
Dne 29.3.2012 proběhla veřejná nedobrovolná dražby nepřevzatých listinnýc akcií, které si akcionáři nepřevzali ani v dodatečné lhůtě, ačkoliv k tomu byli opakovaně vyzváni.

 
 
 
 


Přeměna podoby zaknihovaných akcií na akcie listinné
Pokud akcie prodat nechcete můžete si je vyzvednout.
Lhůty pro vyzvednutí akcií:  1) řádná lhůta od od 1. 7. 2011 do 31. 8. 2011
                                            2) dodatečná lhůta od 29. 9. 2011 do 31. 10. 2011
 
 


Soubory ke stažení

Jsme nejen konzultanti,
problémy řešíme za Vás od A do Z!

Pomohli jsme už stovkám společností s akvizicemi, vlastnickou strukturou nebo dražbou akcií. Neznáme problémy, vše je řešitelné.

Setkejme se.

* Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení poptávky. Více informací o zpracování osobních údajů najdete zde.