.Jaroměřická mlékárna, a.s.

Squeeze out

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře, společnost J+R s.r.o., IČO: 46961101, se sídlem Chelčického 315, 676 02 Moravské Budějovice.

Výplata protiplnění proběhne bez zbytečného odkladu nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne přechodu práv akcií na hlavního akcionáře na bankovní účty dosavadních akcionářů společnosti uvedené ve výpisu z evidence emise vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a. s. (CDCP). V případě, že dosavadní akcionář nemá ve výpisu z evidence emise uveden bankovní účet, bude mu protiplnění vyplaceno formou poštovní poukázky na adresu dle výpisu z evidence CDCP.

Požadavek na výplatu protiplnění na jiný bankovní účet, který je odlišný od účtu uvedeného ve výpisu z evidence CDCP, mohou dosavadní akcionáři oznámit písemnou žádostí s úředně ověřeným podpisem zaslanou na adresu
CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., BABÁK Office, budova A, Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno.

Výše protiplnění
Za jednu akcii na jméno, v zaknihované podobě, s označením ISIN CZ0005098988, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činí protiplnění 1.311,- Kč.


Soubory ke stažení

Jsme nejen konzultanti,
problémy řešíme za Vás od A do Z!

Pomohli jsme už stovkám společností s akvizicemi, vlastnickou strukturou nebo dražbou akcií. Neznáme problémy, vše je řešitelné.

Setkejme se.

* Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení poptávky. Více informací o zpracování osobních údajů najdete zde.