KLIMINVEST CZ a.s.

Dne 26.10.2018 měla proběhnout na základě dodatku dražební vyhlášky veřejná nedobrovolná dražba cenných papírů, která se nekonala dne 20. 11. 2013, v souladu s § 46a zákona č. 26/2000 Sb. z důvodu (pravomocně zamítnuté) žaloby na vyslovení nepřípustnosti prodeje zástavy (dražby).

Důvodem pro který bylo navrhováno provedení dražby nedobrovolné dle § 33 odst. 8 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb. je skutečnost, že pohledávka navrhovatele zajištěná zástavním právem k předmětu dražby nebyla řádně a včas splněna a bylo proto přikročeno k realizaci zástavy prodejem v této veřejné dražbě. 

Od dražby bylo dne 26.10.2018 upuštěno dle § 46, odst. 1, písm. f) zákona 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. 
 


Soubory ke stažení

Jsme nejen konzultanti,
problémy řešíme za Vás od A do Z!

Pomohli jsme už stovkám společností s akvizicemi, vlastnickou strukturou nebo dražbou akcií. Neznáme problémy, vše je řešitelné.

Setkejme se.

* Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení poptávky. Více informací o zpracování osobních údajů najdete zde.