.KOZUBOVÁ a.s.

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře. 
Dosavadním menšinovým akcionářům společnosti náleží protiplnění ve výši 279,77 Kč za každou jednu listinnou akcii na jméno společnosti KOZUBOVÁ a.s. o jmenovité hodnotě 500,- Kč.

Protiplnění bude akcionáři vyplaceno poté, co akcionář odevzdá všechny jím doposud držené akcie společnosti KOZUBOVÁ a.s. v sídle společnosti Návsí č.p. 791, Návsí, PSČ 739 92.

Výplata protiplnění bude zajištěna bezhotovostním převodem na bankovní účet dosavadního akcionáře zapsaný v seznamu akcionářů (případně na bankovní účet zástavního věřitele), nebo na jiný bankovní účet sdělený akcionářem (případně zástavním věřitelem) při předání akcií.

Upozorňujeme, že nepředloží-li akcionáři své doposud vlastněné akcie Společnosti v řádné lhůtě bude postupováno dle § 387 odst. 2 ZOK ve spojení s ust. § 346 odst. 1 věty první ZOK, tj. nepředložené akcie budou představenstvem společnosti prohlášeny za neplatné.

 

Lhůty k předložení akcií a výplatě protiplnění:
1) řádná lhůta od 16. 4. 2024 do 16. 5. 2024, tj. 30 dnů od data přechodu vlastnických práv k akciím na hlavního akcionáře

2) dodatečná lhůta od 10. 6. 2024 do 24. 6. 2024


Soubory ke stažení

Jsme nejen konzultanti,
problémy řešíme za Vás od A do Z!

Pomohli jsme už stovkám společností s akvizicemi, vlastnickou strukturou nebo dražbou akcií. Neznáme problémy, vše je řešitelné.

Setkejme se.

* Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení poptávky. Více informací o zpracování osobních údajů najdete zde.