MAGNET a.s.

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře ALFAMA CZ s.r.o., IČ 25554450, ke kterému došlo dne 17.2.2014.

Akcionářům bylo zasláno protiplnění poštovními poukázkázkami na adresy vedené ve výpisu z registru emitententa vedeného u Centrálního depozitáře cenných papírů k rozhodnému dni.

Výše protiplnění byla stanovena následovně:
       *    9,55 Kč za každou jednu akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 27 Kč
       *     9,55 Kč za každou jednu akcii na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 27 Kč

Naše společnost již protiplnění nevyplácí. Pro opětovné zaslání protiplnění se prosím obraťte na hlavního akcionáře.

Jsme nejen konzultanti,
problémy řešíme za Vás od A do Z!

Pomohli jsme už stovkám společností s akvizicemi, vlastnickou strukturou nebo dražbou akcií. Neznáme problémy, vše je řešitelné.

Setkejme se.

* Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení poptávky. Více informací o zpracování osobních údajů najdete zde.