PAVUS, a. s.

Dražba č. 2019-004
Dne 21. 5. 2019 proběhla opakovaná veřejná elektronická nedobrovolná dražba akcií dle § 33 odst. 8 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb. z důvodu, že akcionáři jsou v prodlení s odevzdáním původních listinných akcií při jejich změně na zaknihované akcie, ačkoli k tomu byli opakovaně vyzváni.

 

 

Představenstvo společnosti tímto vyzývá akcionáře společnosti, aby předložili své listinné akcie u pověřeného zástupce společnosti, obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ: 27758419, na adrese Jana Babáka 11, 612 00 Brno, a to v pracovních dnech (mimo pátek) v době od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod., aby jim mohl být vyplacen příslušný výtěžek z dražby. 

Nevyplacené výtěžky z dražby č. 2019-004 byly k datu 18. 6. 2021 předány navrhovateli dražby tj. společnosti PAVUS, a. s. Pro opětovnou výplatu se prosím obraťte přímo na společnost.

 

Dražba č. 2019-001
Dne 30. 1. 2019 proběhla veřejná elektronická nedobrovolná dražba akcií dle § 33 odst. 8 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb. z důvodu, že akcionáři jsou v prodlení s odevzdáním původních listinných akcií při jejich změně na zaknihované akcie, ačkoli k tomu byli opakovaně vyzváni. 

Protože v průběhu dražby nikdo z dražitelů neučinil podání, aspoň na úrovni nejnižšího podání, dražba je ukončena s výsledkem NEVYDRAŽENO.


Soubory ke stažení

Jsme nejen konzultanti,
problémy řešíme za Vás od A do Z!

Pomohli jsme už stovkám společností s akvizicemi, vlastnickou strukturou nebo dražbou akcií. Neznáme problémy, vše je řešitelné.

Setkejme se.

* Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení poptávky. Více informací o zpracování osobních údajů najdete zde.