PK REST a.s.

Squeeze out

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře DELTA PEKÁRNY a. s. IČO: 25348833.

Protiplnění bude akcionářům poskytnuto bez zbytečného odkladu po splnění podmínek uvedených na webových stránkách společnosti PK REST a. s., tj. po předání akcií v sídle společnosti PK REST a. s., Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, v pracovní dny od 11:00 do 16:00 hodin, nebo doručením poštou či kurýrem na adresu sídla společnosti. 

Každý původní vlastník účastnických cenných papírů je povinen písemně sdělit údaje pro výplatu protiplnění společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. prostřednictvím formuláře viz níže.

Výše protiplnění:
za 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč činí 63,90 Kč (slovy: šedesát tři korun českých a devadesát haléřů).
 
Lhůty:
1) řádná lhůta od 10. 10. 2020 do 9. 11.2020
2) dodatečná lhůta od 13. 11. 2020 do 4. 12. 2020

Soubory ke stažení

Jsme nejen konzultanti,
problémy řešíme za Vás od A do Z!

Pomohli jsme už stovkám společností s akvizicemi, vlastnickou strukturou nebo dražbou akcií. Neznáme problémy, vše je řešitelné.

Setkejme se.

* Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení poptávky. Více informací o zpracování osobních údajů najdete zde.