Pozemní stavby - Stavoservis, a.s.

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře JUDr. Václav Janský, ke kterému došlo dne 5.1.2014.

Akcionářům bylo zasláno protiplnění poštovními poukázkázkami na adresy vedené ve výpisu z registru emitententa vedeného u Centrálního depozitáře cenných papírů k rozhodnému dni.

Výše protiplnění byla stanovena následovně:
       *    552 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč

Jsme nejen konzultanti,
problémy řešíme za Vás od A do Z!

Pomohli jsme už stovkám společností s akvizicemi, vlastnickou strukturou nebo dražbou akcií. Neznáme problémy, vše je řešitelné.

Setkejme se.

* Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení poptávky. Více informací o zpracování osobních údajů najdete zde.