Blog

Prohlášení akcií za neplatné neupírá akcionářům právo na výměnu akcií za nové


Nejvyšší soud ČR potvrdil dlouholetou praxi, která umožňuje akcionářům výměnu akcií až do dražby. Zamezil tak pokračování několika případů z posledních let, kdy emitenti odmítli akcionářům vyměnit akcie po jejich prohlášení za neplatné.

Rozhodnutí nejvyššího soudu ČR se týkalo dražby akcií z roku 2013, kdy se dražily nevyměněné akcie z důvodu snížení základního kapitálu. Žalobce se domáhal výměny akcií i po prohlášení původních akcií za neplatné, přičemž žalovaná strana tvrdila, že prohlášením akcií za neplatné ztratil akcionář právo na výměnu akcií za nové. Nejvyšší soud však toto právo potvrdil a prohlásil dražbu za neplatnou ve vztahu k akciím žalobce. Názor Nejvyššího soudu je právně závazný pro všechny obdobné případy.

Uvedené jednání společností je v rozporu s dlouholetou praxí, kdy se akcie vydávají ještě v době zveřejnění dražební vyhlášky, v podstatě až do okamžiku dražby. Akcionáři tak mají několik měsíců navíc na výměnu akcií. Praxe vyplývala z Metodiky k veřejným dražbám z roku 2001, kterou vydala tehdejší Komise pro cenné papíry (předchůdce ČNB v dozoru na kapitálovým trhem).

Tento přístup má oporu mimo jiné i v zákoně o veřejných dražbách, ve kterém je akcionář označen jako vlastník předmětu dražby, tedy akcií, a to až do okamžiku přechodu vlastnictví na vydražitele. Vlastník může i být jmenovitě neznámý (původní akcie byly na majitele), přesto však vlastnické právo má.

Společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. po celou dobu, kdy vedle sebe existovaly dva rozdílné přístupy k výměně akcií prohlášených za neplatné, uplatňovala původní, dnes Nejvyšším soudem potvrzený názor, že akcionáři mají právo na výměnu akcií až do zahájení dražby.


Jsme nejen konzultanti,
problémy řešíme za Vás od A do Z!

Pomohli jsme už stovkám společností s akvizicemi, vlastnickou strukturou nebo dražbou akcií. Neznáme problémy, vše je řešitelné.

Setkejme se.

* Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení poptávky. Více informací o zpracování osobních údajů najdete zde.