Rapid, akciová společnost

Squeeze out

Přechod vlastnického práva ke všem akciím na hlavního akcionáře. Protiplnění bude akcionářům poskytnuto bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 30 (třiceti) pracovních dnů od splnění podmínek stanovených v § 388 ZOK a poskytnutí součinnosti vytěsněných akcionářů potřebné k vyplacení protiplnění. 

Řádná lhůta:

  • od 27. 08. 2022 do 07. 10. 2022

 

Výše protiplnění:

  • 356,- Kč za jednu kmenovou akcii na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 250,- Kč každá, s označením ISIN CZ0009000352

 

Akcionářům, kteří mají v držení ještě původní akcie na majitele/jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 250 Kč (tzn. neposkytli součinnost při přeměně podoby akcií z listinné na zaknihovanou), bude protiplnění vyplaceno oproti předložení těchto listinných akcií. Ohledně možností předložení listinných akcií a výplaty protiplnění prosím kontaktujte společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. prostřednictvím e-mailové adresy corporate@cyrruscf.cz nebo telefonního čísla +420 530 334 240.

 

 


Soubory ke stažení

Jsme nejen konzultanti,
problémy řešíme za Vás od A do Z!

Pomohli jsme už stovkám společností s akvizicemi, vlastnickou strukturou nebo dražbou akcií. Neznáme problémy, vše je řešitelné.

Setkejme se.

* Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení poptávky. Více informací o zpracování osobních údajů najdete zde.